تبلیغات
پایگاه فرهنگی رسانه ای رسّام - نه روایت و نه دعای ادعا شده در منابع شیعی موجود نیست و انسان هیچ گاه از راز و نیاز و دعا بی نیاز نیست معبر سربازان سایبری امام خامنه ای جیمی نت

پایگاه فرهنگی رسانه ای رسّام - نه روایت و نه دعای ادعا شده در منابع شیعی موجود نیست و انسان هیچ گاه از راز و نیاز و دعا بی نیاز نیست


آسیب شناسی ماهواره آرشیو مجموعه مستند ملازمان حرم
مطالب پیشنهادی ما

نه روایت و نه دعای ادعا شده در منابع شیعی موجود نیست و انسان هیچ گاه از راز و نیاز و دعا بی نیاز نیستروایت شده از حضرت محمد(ص) هركس این دعا را در هر وقت که بخواند گویا: 360 حج ادا نموده 360 قرآن ختم كرده 360 غلام آزاد نموده 360 دینار صدقه داده در همان حال حضرت جبرائیل(ع) نیز خطاب به حضرت محمد(ص) فرمودند: یارسول الله: هربنده ای از بندگان خدا این دعارا بخواند «اگر چه یك بار در عمر» خداوند به عظمت و حرمت و جلال خود قسم خورده که برای او هفت چیز ضامن میشوم:
متن شایعه

دعا برای یك بار در عمر!!
روایت شده از حضرت محمد(ص) هركس این دعا را در هر وقت که بخواند گویا: 360 حج ادا نموده 360 قرآن ختم كرده 360 غلام آزاد نموده 360 دینار صدقه داده در همان حال حضرت جبرائیل(ع) نیز خطاب به حضرت محمد(ص) فرمودند: یارسول الله: هربنده ای از بندگان خدا این دعارا بخواند «اگر چه یك بار در عمر» خداوند به عظمت و حرمت و جلال خود قسم خورده که برای او هفت چیز ضامن میشوم: 1-از او فقر و تنگ دستی رفع میشود 2-از سوال منكر و نكیر در امان میماند 3- او را به سهولت از پل صراط عبور میدهم 4-اورا از مرگ ناگهانی محفاظت میكنم 5- داخل شدن در جهنم را برای او حرام میكنم 6-از تنگی قبر او را حفاظت میكنم 7- از خشم وغَضَبْ پادشاه ظالم او را امان میدارم؛
و این است دعا: بسمِ‌اللّٰهِ الْرَّحمٰنِ‌الْرَّحیم لا اله إلا اللهُ الجلیلُ الجبّار لا اله إلا اللهُ الواحدُ القهّار لا اله إلا اللهُ الكریمُ الستّار لا اله إلا الله الكبیرُ المُتَعالْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شریكَ لهُ إلَهاً واحداً، ربَّاً و شاهداً، اَحَداً و صمداً و نحنُ لهُ مُسْلِمونْ لا اله إلا اللهُ وحدهُ لا شریك لهُ إلهاً واحداً ربَّا و شاهداً احداً و صمداً و نحنُ لهُ عابدونْ لا اله إلا اللهُ وحدهُ لا شریكَ لهُ إلهاً واحداً ربَّاً و شاهداً احداً و صمداً و نحنُ لهُ قانِتونْ لا اله إلا الله وحدهُ لا شریك لهُ إلهاً واحداً ربَّا و شاهداً احداً و صمداً و نحن له صابرونْ لا اله إلا اللهُ مُحَّمدٌ رسولُ الله اللهُمَ إلیكَ فَوَّضْتُ أمریْ و علیكَ تَوَكَلتُ یا أرحمَ الراحمینْ «صدق الله و صدق رسول الله الكریم» "

پاسخ شایعه

1. در منابع شیعه روایتی مبنی بر وجود دعایی که خواندنش برای یکبار در عمر کافی باشد نداریم!
2. نه روایت و نه دعای ذکر شده در متن شایعه نیز در هیچ منبعی یافت نشد! این متن به دعای "جلیل الجبار" هم مشهور است و اصالت ندارد! 
3. دعاها و عباداتی که در آنها وعده ثواب های عظیم داده شده، مشروط به ایمان، اخلاص و... است تا فکر و خُلق و عمل انسان را هدایت کند و فقط انجام آن طاعت ها کافی نیست!

4. مستجاب نشدن دعاها حکمتهایی دارد و برخلاف وعده شایعه، انسان هرگز از راز و نیاز و دعا بی نیاز نمی شود! دعا همنشینی و ارتباط نزدیک با آفریننده تواناست.
5. دعا اساس عبادت است که با نجات انسان از تکبّر و خود پرستى، موجب کمال او می شود. بر خلاف پیام شایعه، به انجام و مداومت بر دعا در منابع دینی دستور و تاکید ویژه ای شده است!
</a></center></div> 
</div>
<div class=