RASSAM MEADIA جیمی نت Code Center
  • عنوان عکس 1
  • عنوان عکس 1
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3
دریافت کد اسلایدر

تبلیغات

حجاب و پوشش در ایین مسیحیت


پوشش وحجاب پیش از آیین مسیحیت

در آیین مسیحیت، پوشش اهمیت زیادی داشته و زنان معتقد به حضرت مسیح(ع) می‌كوشیدند مانند حضرت مریمƒ موی خود را بپوشانند و باحجاب وارد جامعه شوند. نقاشان مسیحی‌ ـ به خصوص نقاشان قدیمی‌تر‌ ـ تصویر حضرت مریمƒ را با پوشش و حجاب كامل می‌كشیدند‌. همچنین از گذشته تا زمان حاضر زنان راهبه و قدیس، یكی از كامل‌ترین حجاب‌ها را انتخاب كرده‌اند‌. این امر نشان می‌دهد كه از نظر آنان‌، داشتن حجاب‌، به دین‌داری نزدیك‌تر و در پیشگاه خدا پسندیده‌تر است.

مسیحیت، نه تنها احكام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلكه قوانین شدید آن را استمرار بخشید و در برخی موارد، گام را فراتر نهاد و با سخت‏گیری بیشتری، وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زیرا در شریعت یهود، تشكیل خانواده و ازدواج امری مقدس شمرده می‏شد و طبق نوشته ویل دورانت، در سن بیست سالگی اجباری بود.65بنابراین مسیحیت، برای از بین بردن زمینه هرگونه تحریك و تهییج، زنان را به صورت شدیدتری به رعایت كامل پوشش و دوری از هرگونه آرایش و تزیین فراخواند. در متون تاریخی، چادر و روبند، برای همگان - حتّی برای خاتون‏های اشراف - ضروری بود. در اعیاد نیز، كسی آن را كنار نمی‏گذاشت؛ بلكه با طلا و نقره و پارچه‏های زربافت آن را تزیین می‏نمودند و حتّی برای تفریح نیز با حجب و حیای كامل در مجالس انس یا گردش‏هایی دور از چشم نامحرمان، شركت می‏جستند.66

انجیل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و پوشش تأكید و پیروانش را به تنزّه از اِعمال شهوت و عفاف فراخوانده است. در عهد جدید می‏خوانیم:

همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبت‏گو و نه بنده شراب زیاده؛ بلكه معلمات تعلیم نیكو* تا زنان جوان را خِرَد بیاموزند كه شوهردوست و فرزنددوست باشند* و خرداندیش، عفیفه، خانه‏نشین، نیكو و مطیع شوهران خود كه مبادا كلام خدا متهم شود.67

علاوه بر این، «عهد جدید» نیز لزوم پوشاندن موی سر، به ویژه در مراسم عبادی68 لزوم سكوت به ویژه در كلیسا،69 باوقار و امین بودن زن70 و نهی از نگاه ناپاك به بیگانگان را خاطرنشان ساخته، می‏گوید: كسی كه به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم، در دل خود با او زنا كرده است * پس اگر چشم راستت، تو را بلغزاند، قلعش كن و از خود دور انداز؛ زیرا تو را بهتر آن است كه عضوی از اعضایت تباه گردد، از آن‌كه تمام بدنت در جهنم افكنده شود.*71

دستورات دینی پاپ‏ها و كاردینال‏های مسیحی، كه بر اساس آن، پوشاندن صورت الزامی و تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ كردن گوش‏ها و آویختن گلوبند، خلخال، طلا و دستبند قیمتی، رنگ نمودن مو و تغییر صورت ظاهری ممنوع بود، شدت بیشتری را نشان می‏دهد.72 در مورد سیره عملی زنان مسیحی، گفته شده: دین مسیحی، برای زن، خِمار را باقی نهاد. وقتی وارد اروپا شد، آن را نیكو شمرد. زن‏ها در كوچه و وقت نماز، خمار داشتند. در قرون وسطا، خصوصاً قرن نهم، خمار رواج داشت. آستین خمار، شانه زن را پوشانده، تقریباً به زمین می‏رسید. این عادت تا قرن سیزدهم باقی بود.73

هنگام ظهور مسیح(ع) در فلسطین‌، اروپا در شرك و بت‌پرستی بود‌. مردم گرفتار آداب‌ورسوم مشركانه بودند و زنان آنها معمولاً موی خود را نمی‌پوشاندند‌. اما با آمدن مسیحیت به اروپا و گسترش تعالیم دین مسیح(ع)، پوشیدن موی سر نیز در میان زنان گسترش یافت‌. ویل دورانت در مورد سیرة عملی زنان مسیحی چنین می‏نویسد:

ساق پای زنان چیزی نبود كه در ملأ عام و یا رایگان به چشم خورد.... البسه بانوان در مجالس تورنه، موضوع مهمّی برای روحانیون بود كه كاردینال‏ها، در ازی جامه‏های خواتین را معیّن می‏كردند. هنگامی كه كشیشان چادر و روبند را یكی از اركان اخلاقیات عیسوی دانستند، به دستور زن‏ها، چادرها را از مشمش ظریف و حریر زربفت ساختند...‌.74 تصویرهایی كه از پوشاك مسیحیان و زنان اروپا به جا مانده، به روشنی حجاب كامل زنان را نشان می‏دهد.75

مستندات فقهی پوشش در آیین مسیحیت

در مسیحیت ـ همانند ادیان زردشت و یهود ـ حجاب امری معمول و مورد تأیید است. مسیحیت نه تنها احكام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلكه از آن قدم فراتر نهاد؛ زیرا در شریعت یهود تشكیل خانواده و ازدواج امری مقدس شمرده می‌شد. اما در مسیحیت، تجرد مقدس شمرده شد؛ از‌این‌رو، برای از بین بردن زمینه تحریك و تهییج جنسی، زنان به رعایت عفت كامل و دوری از هرگونه آرایش، به صورت شدیدتری فراخوانده شده‌اند. البته در تعالیم مسیحیت تأكید بیشتر بر ترك عموم لذات دنیوی و از بین بردن شهوت است؛ از این‌رو، رهبانیت در قرن 4 و 5 در این آیین به وجود آمد. زنان راهبه مسیحی با رعایت عفت كامل و حجاب، مشغول خدمت به مردم شدند.

در انجیل بر وجوب حجاب و پوشش تأكید و پیروانش را به تنزّه از اِعمال شهوت و عفاف فراخوانده است. در انجیل می‏خوانیم:

زنان جوان خِرد‌اندیش، عفیفه، خانه‏نشین، نیكو و مطیع شوهران خود باشند. دستورات دینی پاپ‏ها و كاردینال‏های مسیحی كه براساس آن، پوشاندن صورت الزامی و تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ كردن گوش‏ها و آویختن گلوبند، خلخال، طلا و دستبند قیمتی، رنگ كردن مو و تغییر صورت ظاهری ممنوع بود.76

افراط در مسیحیت

بیان شد كه مسیحیت در خصوص حجاب نه تنها روند شریعت یهود را پیروی كرد، بلكه قوانین شدید آن را دنبال كرد. و در برخی موارد، قدم را فراتر نهاد و با سخت‏گیری بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخت. عدم ازدواج و تجرّد، مقدس شمرده می‏شد؛ از این‌رو، مسیحیت، زنان را به صورت شدیدتری به رعایت كامل پوشش و دوری از هر گونه آرایش و تزیین فراخواند. تا قبل از قرن هجده سالگی، زنان حتی معیشت خود را از طریق كار در منزل تأمین می‌كردند.77 در آتن، زنِ متعلق به خانواده مرفه در اتاق‌های جداگانه زندگی می‌كردند و شب‌ها در را به‌رویش قفل می‌كردند تا از دیگران جدا باشد.78 هیچ زنی حق نداشت پرستار، بازیگر، دبی یا چیزی نظیر آن بشود؛ چون مشاغل بیرونی را برای آن مناسب نمی‌دیدند.79

در كتاب مقدس، در مورد لزوم آراستگی به حیا و كنار نهادن آرایش ظاهری چنین آمده است:

همچنین زنان، خویشتن را بیارایند به لباسِ مزّین به حیا و پرهیز؛ نه به زلف‏ها و طلا و مروارید و رختِ گران‏بها*‌...زن با سكوت به كمال اطاعت تعلیم گیرد* و زن را اجازت نمی‏دهم كه تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود؛ بلكه در سكوت بماند*80

گونه‌های پوشش در مسیحیت

بر اساس آنچه گذشت، گونه‌های حجاب در مسیحیت این‌گونه قابل تقسیم است:

1. حجاب پوششی: مسیحیت با دستور تجرد و زندگی رهبانی‌، بر لزوم حجاب پوششی و رعایت عفت تأكید فراوان دارد. نه تنها پوشاندن صورت را الزامی كرد، بلكه تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ كردن گوش‏ها و آویختن گلوبند، خلخال، طلا و دستبند قیمتی، رنگ كردن مو و تغییر صورت ظاهری را نیز ممنوع كرد. صریحاً بیان می‌كند كه « شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس،....».81 زن محترم وقتی از خانه خارج می‌شد، از روبند استفاده می‌كرد.82

2. حجاب رفتاری: «...لیكن من به شما می‌گویم هر كسی به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا كرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قطعش كن و از خود دور‌انداز؛ زیرا تو را بهتر كه عضوی از اعضایت تباه گردد تا تمام بدند در جهنم افكنده شود».83هیچ كس برای زنانی كه زیبایی‌شان را در معرض فروش می‌گذاشتند، احترامی‌قائل نبود.84

3. گفتاری: پوشش زن در مسیحیت آن‌قدر شدید بود كه بیشتر ترجیح می‌داد، زنان خانه‌نشین و نیكو و مطیع شوهران خود باشند و كمتر وارد اجتماع می‌شدند. از طرفی، مردان را نیز ملزم به رعایت شدید چشم می‌نمود و سفارش می‌كرد كسی كه به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم، در دل خود با او زنا كرده است.85 از زن محترم انتظار نمی‌رفت كه با هر كس كه در راه بر می‌خورد وارد صحبت شود.86

نتیجه‌گیری

هدف مقاله صرفاً ارائه مستندات شرعی برای توجه ادیان بر مسئله پوشش و حجاب بود تا نشان داده شود، فرهنگ به تنهایی بر این مهم تأكید نداشته است؛ بلكه ادیان، هماهنگ با فطرت آدمی،گرایش به پوشش و عفاف را به عنوان یك اصل پسندیده مطرح كردند در ادیان، صرفاً به حجاب ظاهری تأكید و بسنده نشده؛ بلكه حجاب باطنی به عنوان آراستگی درونی و تلاش در جهت تأدیب نفس برای هر مرد و زنِ متدین توصیه شده است. از دیگر مسائلی كه باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله فرهنگ‌پذیری است كه بر تمام شئونات اجتماعی تأثیر دارد. حتی نحوه تغذیه، پوشش و نیز چگونگی تفریح و تفرج را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. هنگامی‌كه عملی به عنوان فرهنگ جهانی در جامعه تبلیغ شد، آن جامعه بدون توجه به اعتقادات و مصالح خود، تن به فرهنگ به اصطلاح جهان می‌دهد؛ در حالی كه ادیان در عرصه اصیل خود انسان را به ارزش‌های والای انسانی سوق می‌دهند و از چهره زن، مریم، آسیه، خدیجه و سرانجام، فاطمهƒ می‌سازد.

 

 

منابع

فروهر، اوستا، ترجمه هاشم، قم، رضی، ۱۳۷۴.

عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، تهران، اساطیر، 1380.

عهد عتیق، انجمن كتب مقدس، 1981م.

گرگانی، امیرفریدون، گنجینه‏ای از تلمود، آبرهام كهن، تهران، اساطیر، 1382.

طالبی دارابی، باقر، سیری در تلمود، قم، مركز مطالعات ادیان و مذاهب، آدین اشتاین سالتز، 1383ش.

آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، اسطوره زندگی زردشت، تهران، چشمه، 1375.

ابن‌منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، قم، ادب الحوزه،‌ 1405ق.

ابوزید، نصرحامد، دوائر الخوف، بیروت، المركز الثقافی العربی، 1405ق.

ابو داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1379.

اردبیلی، احمد، زبده البیان، قم، مومنین، 1421 م‌.

پارسا،‌ طیبه، پوشش زن در گستره تاریخ، قم‌، احسن‌الحدیث، 1421 م‌.

پوربهمن، فریدون، پوشاك درایران باستان، ضیاء سیكارودی هاجر، امیركبیر، 1421 م‌.

جان موریس، رابرتس، تاریخ جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم، شادان منوچهر،تهران، بهجت، 1386.

طوسیع، خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، چ سوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا.

جوهری، اسماعیل، اصحاح تاج الغه العربیه‌، بیروت، دارالعلم للملایین، 1373ش‌.

جوان بخت، مهرداد، كنكاش درسفرنامه‌های ایرانیان از قاجار تا زمان حاضر، تهران، آموزه، 1381.

راسل، برتاند، زناشوئی و اخلاق، مهدی افشار، بی‌جا، كاویان، ‌1381.

راغب اصفهانی، ابوالقاسم‌، مفردات الفاظ القران‌، بیروت‌، دارالقلم‌، 1381.

راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، امیركبیر،1381.

دارمستتر، جیمس مجموعه قوانین زردشت، جوان موسی‌، تهران، دنیای كتاب، 1381.

دوشن، گیمن، دین ایران باستان، رویا منجم، تهران، فكر روز، 1375.

شهزادی، مهرانگیز، مجموعه سخنرانی موبد موبدان رستم شهرزادی، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۸۰.

مهرانگیز شهزادی، سالنمای، تهران، چاپ انجمن زرتشتیان، 1372.

ـــــ ، پوشاك اقوام مختلف، گزارش ایران‌شناسی، ج ۶ـ‎۴، ش ‎۴‌، زمستان 1372.

سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور، بیروت، دار الفكر، 1403 ق.

شایگان، داریوش، ادیان و مكتب‌های فلسفی هند، چ سوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیركبیر، بی‌تا.

شهرزادی، رستم، «آموزش‌های زردشت پیامبر ایران آموزش گات‏ها»، انجمن زرتشتیان، 1362ش‌.

قرشی، علی‌اكبر، قاموس قرآن، تهران، دارالكتاب الاسلامیه، بی‌تا.

فیّومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر، بیروت، مكتبه لبنان، 1987م.

(ملاصدرا) صدرالدین محمدشیرازی، شرح اسفار، بیروت، دارالحیاء التراث العربیی، 1999.

ضیاءپور‌، جلیل‌، پوشاك باستانی ایرانیان از كهن‏ترین زمان، تهران، هنرهای زیبای كشور، بی‌تا.

طباطبایی، سیدمحمد حسین‌، المیزان فی تفسیر القرآن، چ سوم، تهران، اسماعیلیان‌، بی‌تا.

عبدالرسول عبدالحسن الغفّار، المرأة المعاصرة، چ سوم، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

المسیری، عبدالوهاب، دایرةالمعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه، 1383.

مری بویس، تاریخ كیش زرتشت، همایون صنعتی‌زاده، تهران، توس، 1375.

مطهری، مرتضی، جهان‏بینی توحیدی، تهران، صدرا، 1381ش.

، مجموعه آثار، چ سوم، تهران، صدرا، 1381ش.

موسوی‌، زهره‌سادات، عفاف وحجاب درادیان الهی، گنجینه فرهنگ، بی‌جا، بی‌نا، 1381ش.

محمدیی آشنانی، علی محمدی،حجاب در ادیان الهی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،1378.

نوری، حسین‌بن محمدتقی، مستدرك الوسائل، بیروت، موسسه آل‌البیت‰ لاحیاء التراث، ۱۳۶۷.

ویل كاكس، روتترنر، تاریخ لباس، بزرگمهر، شیرین، توس، ۱۳۸۶.

ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمدآرام و دیگران، چ سوم، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۶۷.

www.chabad.org/library, Classic Texts ,Mishneh Torah.


* مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. Mardi20002000@Yahoo.com

دریافت: 19/3/89 ـ پذیرش: 5/8/89.

** استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.


1‌. مرتضی مطهرى، جهان‌بینی ‌توحیدی، ص 75،‌ 1381ش.

2‌. ابوالقاسم راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القران، ص 219، 1412ق.

3‌. احمدبن‌محمد فیّومی، المصابح المنیر، ص 47، 1987.

4‌. اسماعیل جوهری، اصحاح تاج الغه العربیه‌، ج1، ص107.

5‌. محمدبن مکرم ابن منظور، لسان‌العرب، ج 1، ص298.

6‌. جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ص 64.

7‌. احمد اردبیلى، زبده البیان، ص 87، 1421 م.

8‌. سلیمان بن اشعث ابو داوود، سنن ابی داوود، ج،4،ص 62.

9‌. حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرك، ج 2، ص 558.

10‌. ابوالقاسم راغب اصفهانی، مفردات الفاظ، ج2‌، ص 164.

11‌. علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج 5،، ص18.

12‌. ملاصدرا، شرح اسفار، ج4، ص 116.

13‌. محمدبن‌محمد خواجه نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، ص 74.

14‌. سیدمحمد‌حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن‌، ج1، ص137.

15‌. دوشن گیمن، دین ایران باستان، ص22، 1375.

16‌. مری بویس، تاریخ كیش زرتشت، ج 2، ص31، 1375.

17‌. جلیل ضیاءپور، پوشاك باستانی ایرانیان از كهن‌ترین زمان، ‌ص17‌، 26.

18‌. عهد عتیق‌، کتاب اِستَر، باب اول، آیه 10.

19‌. ویل دورانت، تاریخ تمدن،‌ ترجمه احمدآرام و دیگران، ج 1، ص 552.

20‌. همان، ج2، ص 78؛ برتاند راسل، زناشوئی و اخلاق، ص 135.

21. «سدره» از نه پاره پارچه سفید و نازك دوخته شده و در زیر پیراهن، چسبیده به بدن پوشیده شود. سدره كه در اوستا (ستره) نامیده شده، به معناى آن نیز هست. علماى اسلام نیز براى بیان حكم حجاب از واژه ستر استفاده كرده‏اند. «كُشتى»، كمربند باریكى است كه از پشم گوسفند بافته شده و باید پیوسته آن را بر روى سدره به كمر بندند؛ مؤبد موبدان، رستم شهرزادى، دین و دانش.

22‌. مهرانگیز شهزادی، مجموعه قوانین زردشت، ص65.

23‌. اوستا، مترجم هاشم رضی،‌ بخش هشتم، خرده اوستا، آفرینگان، همان، ص403.

24‌. سالنماى 1372، چاپ انجمن زرتشتیان‌، ص‏10.

25‌. وشنوه‏اى، حجاب در اسلام، ص‏59، به نقل از السیرة الحلبیه، ج‏2، ص‏49.

26‌. زهره‌سادات موسوی‌، عفاف و حجاب در ادیا الهی، ص39.

27‌. یسنا، ص‏53، بندهاى 5 ـ 8.

28‌. ژاله آموزگار و احمد تفضلی، اسطوره‌ زندگی زردشت، ص 22.

29‌. جیمس دارمستتر، مجموعه سخنرانی موبد موبدان رستم شهزداری، ص 275.

30‌. سالنمای انجمن زرتشتیان، تهران، ص10،‌ 1372.

31‌. اوستا، بخش هشتم، خرده‌اوستا، آفرینگان‌ دهان، ص 403.

32‌. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، ص 552.

33‌. فریدون پور بهمن، پوشاك در ایرانیان باستان، ص76.

34‌. ویل دورانت‌، تاریخ تمدن، ج‏1، ص‏552.

35‌. عبدالرسول عبدالحسن الغفّار، المرأة المعاصره، ص40.

36‌. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 12، ص 66.

37‌. همان، ج12، ص62.

38‌. همان، ص63.

39‌. عهد عتیق، سفر توریه مثنی، باب 22، فقره 5.

40‌. تورات، كتاب اشعیاء نبی، باب سوم، فقره 16 ـ 26.

41‌. عهد عتیق‌، سفر اعداد، باب 5، فقره 18.

42‌. همان، كتاب روث، باب دوم، فقره 8 ـ 10.

43‌. همان، ‌كتاب امثال سلیمان نبی، باب ششم، فقره 1 ـ 10 و 20 ـ 26.

44‌. همان، مدرك، باب سوم، فقره 15.

45‌. همان.

46‌. همان، كتاب سرودسلیمان، باب 4، فقره 1.

47. She is granted a belt for her loins, a cap for her head and new shoes on each festival.

48‌. Halacha 1،Mishneh Torah , Sefer Nashim , Ishut , Chapter Thirteen.

49‌. كهن ابراهام‌، گنجینه‏ای از تلمود، امیرفریدون گرگانی، ص186.

50‌. عهد عتیق‌، كتاب امثال سلیمان نبی، باب14، فقره2.

51‌. همان، سفر پیدایش،باب 38، فقره 15.

52‌. سالتز آدین اشتاین، سیری در تلمود، ترجمه باقر طالبی دارابی، ص205.

53‌. عهد عتیق، كتاب امثال سلیمان، نبی، باب 11، فقره 17.

54. he is obligated to provide her with ornaments ـ e.g., colored cloths to wrap her head and forehead, eye...

55‌. Halacha 1،Mishneh Torah , Sefer Nashim , Ishut , Chapter Thirteen

56‌. عهد عتیق‌، سفر تثنیه، باب 22، فقره 5.

57‌. همان، سفر تثنیه، باب22،فقره6 ـ 30.

58‌. ابرهام کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ص198.

59‌. عبدالوهاب المسیری، دایرة المعرف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ص265.

60‌. ابرهام کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ص198.

61‌. عهد عتیق‌، سفر پیدایش، باب 38، فقره 15.

62‌. تورات، كتاب اشعیاء نبی، باب سوم، فقره 16 ـ 26.

63‌. ابرهام كهن، گنجینه‌ای از تلمود، ص186.

64‌. عهد عتیق‌، كتاب امثال سلیمان نبی، باب12، فقره28.

65. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، ص 439.

66 .محمدی آشنانی، علی، حجاب در ادیان الاهی،ص165

67. عهد جدید، رساله پولس بتیطس، باب دوم، فقره 1 ـ 6.

68. رساله اول پولس رسول به فرنتیان، باب یازدهم، فقره 1 ـ 6.

69. باب چهاردهم، فقره 34 ـ 36.

70. رساله پولس رسول به تیموناوءس، باب سوم، فقره 11.

71. انجیل متی، باب اول، فقره 28 ـ 30؛ باب هجدهم، فقره 8 ـ 10.

72. انجیل رساله پطرُس رسول باب سوم فقره 1 ـ 6.

73. احمد مهذب، زن وآزادی، ص65.

74. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 13، ص 498 ـ 500.

75. براون و اشنایدر، پوشاك اقوام مختلف، ص 116.

76 . انجیل رساله پطرُس رسول باب سوم فقره 1 ـ 6.

77. جان موریس رابرتس، تاریخ جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم، ترجمه منوچهر شادان، ص765.

78. همان، ص223.

79. جان موریس رابرتس، تاریخ جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص224.

80. انجیل، رساله اول پولس رسول به تیموناوءس، باب دوم، فقره 9 ـ 15.

81. همان، رساله پطرس رسول، باب سوم فقره 1 ـ 6.

82. جان موریس رابرتس، تاریخ جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص223.

83. انجیل متی، باب اول، فقره 28 ـ 30.

84. جان موریس رابرتس، همان، ص223.

85. انجیل متی، باباول، فقره 28.</a></center></div> 
</div>
<div class=

نظرات

#

  • Test 2
  • Test 3

وبسایت اطلاع رسانی رهبر انقلاب

بالا
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات