تبلیغات
پایگاه فرهنگی رسانه ای رسّام - مطالب بهائیت معبر سربازان سایبری امام خامنه ای جیمی نت

پایگاه فرهنگی رسانه ای رسّام - مطالب بهائیت


آسیب شناسی ماهواره آرشیو مجموعه مستند ملازمان حرم
مطالب پیشنهادی ما

اسناد ارتباط سران بهائی و اسرائیل

اسناد ارتباط سران بهائی و اسرائیل shia muslim                  
بهائیان، فرقه ای از آئین "بابی" هستند که خود، برخاسته از مکتب شیخی تفکر رکن رابع است. مؤسس اصلی آئین بهائیت، میرزا حسینعلی نوری است که ابتدا پیرو باب بوده و در تبلیغ و ترویج بابیت تلاش می‌کرده است. و با استقرار در عکای فلسطین اشغالی و حمایت دولتمردان انگلیسی و آمریکا فرقه ضاله بهائیت شکل گرفت و با توجه به اهداف مشترک با صهیونیسم‌ها پیوندی بین آنها بوجود آمده است.


</a></center></div> 
</div>
<div class=